Előszó
Ez a STANDARD egy útmutató a típusos, sajátos külső ismertető jelek, valamint
az Amerikai Óriásposta összetett egészének értékeléséhez.
Egy tenyésztő összpontosíthatja figyelmét egyetlen tulajdonságra, mint a
nyakráncra, a hát fedettségére vagy a fejre, amikor elbírálja egy galamb sajátos értékét tenyészprogramja számára.
Azonban egy kiállítási bírálónak a teljes galambra kell összpontosítania
figyelmét, az egyes galamb jellemzőinek tényleges összetevőire.
A kiállítási bírálónak mérlegelés után sorrendbe kell állítani egy osztály
galambjait, gondosan összevetve különböző minőségi összetevőiket.
Ez a standard meghatározza a sajátságos külső jellemvonások minőségi pontjait,
hogy segítse a bírálót a jellegzetes erősségi és gyenge pontok jelentőségének
felbecsülésekor a különböző osztályú madarak összehasonlításánál és rangsorolásánál.
A pontértékek helyes alkalmazása kiküszöböli a javíthatatlan hibák, kizáró
okok felsorolásának valós szükségét.
Nyomatékosan ajánlott, hogy minden kiállítási bíráló a bírálat sarán az írott
standard-et és a három nézeti rajzot tartsa szem előtt, mint útmutatót.
Meg kell győznie a kiállítókat, hogy ismeri és megfelelően alkalmazza a hivatalos
standard-et, amikor a végső sorrendet felállítja.
Típus
A “forma” kifedezés általában a madár együttes testfelépítését, állását és idomainak
körvonalát jelenti. Ezt az eszményi mintakép három nézeti rajza világosan illusztrálja.
Kiállítási pontokban kifejezve a STANDARD és a típus sajátosan jellemző külső
ismertető jeleit az adható pontok alapján meg lehet ismerni.
A három nézeti rajzra kell hagyatkozni, de ez az írott STANDARD összes alkotó
elemeihez kapcsolódik.
Méret
A sikeres kiállítási madarak mértékadó méretei a következők:
Magasság : 25-28 cm
Hosszúság : 24- 26,5 cm
Szélesség a szárnybúbok között: 12,5 – 15 cm
A típusosabb madár előnyben részesül a csak méreteiben megfelelővel szemben. Különösen
nagy és különösen kicsi madarak nem kívánatosak.
Súly
Habár az ideális súly nincs megállapítva egy csúcs minőségű, jó kiállításai kondícióban levő
galambnak kézben tartva érzékelhetően szilárdnak, súlyosnak kell lennie.
Így egy galamb súlya általában 85 dkg körül van lazaság és kövérség nem kívánatos
tulajdonság, az értékelésnél hátrányos helyzetet idéz elő.
Fej
A fej íve fokozatosan és egyenletesen emelkedik a csőr hegyétől a szem fölé, majd töretlen
vonalban lefelé halad a nyakba. A koponya csúcsa nem lehet lapos. Felülnézetben a szemek
között markánsan széles legyen, egyenletesen szűkülve az orrdudorig. Nem lehet mélyedés
vagy beszűkülés az orrdudor fölött. Nem mutatkozhat szögletesség a fej kontúrjában.
Az egész fejnek erőt kell sugároznia, keskenység és gyengeség nélkül.

Szemek
Éles és tiszté, élénkséget fejeznek ki . Rubintvörös vagy naracsszínű de a rubinvörös
helyezendő előnybe. Kavics, tört vagy szintelem szemek súlyos hibának számítanak. Sötét
szem megengedett a fehéreknél vagy a fehér-foltosoknál. Mindkét szemnek azonos színűnek
kell lenni. Hamis gyöngyszem elfogadható barnáknál vagy kheki színűeknél.
Szembőr
Közepes méretű tiszta és sima, egyenletes sötét vagy szilva színű változat lehet a színes
madaraknál, hús színű és rózsaszín a fehéreknél és a fehér-foltosoknál.
Csőr
Közepesen hosszú, erős és egyenes. Mindkét csőrkáva közel azonos erősségű és szilárdságú.
Törés nélkül, simán megy be az arcba. Nem lehet a csőrkávák között észrevehető rés, vagy a
csőrkávák nem keresztezhetik egymást.
Orrdudor
Közepes méretű, sima szövetű és durva dudoroktól mentes. Simán illeszkedik a fej és a csőr
közé. Az alsó káván nem lehetnek bibircsókok.
Nyak
Vaskos, közepes hosszúságú, Fokozatosan és egyenletesen vékonyodik el a válltól a fejig.
Nem látszhat a nyelőcső vagy a nyakránc.
Testfelépítés
Összesén 36 pont van felosztva az egymással szorosan összefüggésbe hozható testösszetevők, – melyekbe beletartoznak a test, szárny, hát és mellcsont – között.
Ez tartja fent az erős hangsúlyt a kitenyésztett típus sajátosságán.
Ezzel egyidejűleg lényeges pontok vannak juttatva a szem, csőr, lábak, fej, szín és mintázat
tökéletesítésére, elősegítve az Amerikai Óriásposta, mint kiállítási tenyész galamb növekvő
státuszát, az erő és szépség megfelelő egyensúlyában tartásával.
Test
Rövid, széles mély és erőteljes felépítésű. Az egész test egyenletesen elkeskenyedő, külső
megjelenése ék formájú, mely tisztán érzékelhető kézben tartva. A far alaposan tömött és
elvékonyodó, szélesség és laposság nélkül, melyek széles farkat okoznának.
Hát
Lapos és egyenes, széles vállakkal, elkeskenyedve a jól tömött far irányába. A hát vonala a
farokkal együtt a vízszintestől számítva kb. 12°-os szöget kell, hogy bezárjon.
Mell
Kidomborodó, széles (12,5 – 15 cm) a szárnyvégek között. Mély és ívelt és a szárnyvégek
alatt jól láthatóan, alaposan kidomborodó.
Mellcsont
Mély, egyenesen és térben hosszan elnyúló, megfelelően belesimulva a farba. Oldalnézetben
sarufarmájú , egyenletesen hajlik a végbélnyílás irányába, megtartva a kellő mélységet a
hátsó részen, biztosítva a jól tömött fart. Legyen megfelelően fedve szilárd, izmos hússal.
Szárnyak
A megfelelő arány a test hossza. Kidomborodó és erőteljes a szárnybúbtól a derékig,
szemben nézetben szorosan a testhez illeszkedve.
Az evezőtollaknak a farkon kell pihenniük úgy, hogy a két toll csúcsa majdnem érintse vagy
érintse egymást. A szárnyak evező tollainak egyenletesen és jól kell fedniük a hátsó részt,
fart. Az evezőtollak szilárd szövetűek.

A teljes szárnypajzs sima, szorosan egymásra rétegződött fedőtollai a testhez simulnak.
Nem megengedhető, hogy a szárnyvégek a farok alá essenek vagy a hátsó részen
keresztezzék egymást. Az első és másodrendű evezőtollak szilárdan fedik egymást, és a
testhez tapadnak. Nem szabad, hagy az evezőtollak tövénél lévő “fiókszárny” látható legyen.
Farok
Határozott előírás szerint 12 erős szövetű farok tollból állhat. Legyezőszerűen szétterítve a
tollaknak egymáshoz kell simulnia határozottan fedve egymást, látható rés nem lehet
közöttük. A jól összezáródó tollak szélessége kevéssel lehet csak több, mint egy faroktoll
szélessége. A szárnytollak végeitől 2-5 cm-rel hosszabbra nem nyúlhat. A háttal egyenes
vonalban, annak meghosszabbításaként 12°
-os szöget kell bezárnia. Egyenletesen simuljon a
szilárd tömött farba.
Lábak-lábfejek
Közepes hosszúságúak és kellő távolságra legyenek egymástól enyhén meghajlított
helyzetben. Erőteljes megjelenésű, utalva a csontozat szilárdságára. A combok teltek és
izmosak: A lábszárakon és lábfejeken nem lehet toll. A lábujjak erőteljesek és egyenesek,
hártyásság nélkül. A karmok színben megegyeznek a csőr színével.
Kiállítási kondíció
A galamb sértetlen, jó kondícióban lévő, egészséges, élénk, mindenütt egyenletesen
átvedlett tollazatú legyen.
A tollazat karmok, lábfejek nem lehetnek szennyezettek. Legyen nyugodt és
kiegyensúlyozott a kiállítási ketrecben. Megfogva kézben tartva és beállítás közben ne
legyen vad. Ne legyen túlságosan kövér vagy sovány. Deformált, alakbeli rendellenes
galambokat az eddigiekben ismertetett STANDARD-del összhangban ki kell zárni.
A kiállításról a beteg galambokat el kell távolítani, hogy ne érintkezhessenek a többi
galambbal.
Szín és mintázat:
Valamennyi színes galambnál 10 lebegő pont van elismerve, amelyből a bíráló saját
belátása szerint vonhat le a hibás szín vagy mintázat miatt, az adott színosztályon belül. Ez
a tíz lebegő pont hozzáadható a STANDARD-ben megállapított 100 alapponthoz.
A szín és mintázat minőségnek sajátságos megítélése figyelmen kívül hagyható a
színosztály legjobbjain túl.
Nézd a STANDARD színosztályokba sorolását. Helytelen mintázatú és színű galambok a versenykiírás alapján ezen standard XIV., minden egyéb szín színosztályába lehetnek besorolva és lebírálva.


Az Amerikai Óriásposta Szövetség
színosztály standardja


Valamennyi, az Amerikai Óriásposta Szövetség által jóváhagyott kiállításon az Óriásposták az alábbi színosztályba sorolás alapján lehetnek lebírálva. Változás csak a felsorolás végén ismertetett módon lehetséges.
I. osztály: Kék vagy ezüst szalagos
Tiszta egyenletes árnyalatú (intenzív) kék vagy ezüst (higított) színű a szárnypajzson, két tiszta határozott szalaggal. Mint a kék galamboknál általában, a fej és a nyak egy kissé sötétebb mint a szárnypajzson.
Sehol nem lehet fehér vagy elütő színű a tollazat, beleértve a farkat és lábszárakat is. Nem lehet részleges harmadik szárnyszalag vagy kormosság a szárnypajzson. (Fehérbe játszó világosodó sávok, a faroktollak külső szélén normálisak a kék galamboknál és nem szabad fehér tollként felfogni azokat.)
II. osztály: Egyéb szalagok
Vörösfakó, barna, indigó és az ezeknek megfelelő higított változatok. Tiszta, egyenletes
színárnyalatú, a szárnypajzson két tiszta határozott és egyenletes szárnyszalaggal. A
szalagok lehetnek szélesek vagy keskenyek, amennyiben teljes hosszúságukban szélességük
egyenletes. Sehol sem lehet fehér vagy elütő színű a tollazat. Barna és kheki színűeknél a farkon keresztben egy barna, vörösfakónál és krémszínűeknél a farkon keresztben egy világosabb, vagy az alapszíntől eltérő szalag lehet. Indigó és ennek higított színváltozatainál a farkon keresztül a szalag világos vagy sötét lehet.
/Megjegyzés: Vörösfakó hímeknél előfordulhatnak fekete foltok a farkon és az evezőtollakon. Lehet néhány barna színű, de nem fekete folt a tojókon: Amikor a folt
intenzívvé válik, fedve más testtájakat is, a galambot a Minden Egyéb színosztályba kell
sorolni./
III. osztály: Kék vagy ezüst kovácsolt
Ez az osztály magába foglalja a világos kovácsoltakat, a szabályos mintázatú
kovácsoltakat, a telitett színű sötéteket, vagy bársonyos hamvas kovácsoltakat. A kovácsoltak valamennyi változatánál a kovácsoltság mindenütt egyenletes legyen a szárnypajzson. Sehol nem lehet fehér vagy eltérő színű tollazat. A kovácsoltság ne lásson a mellen és a csánkon. Ezüst kovácsoltak a begytájékon lehetnek rézszínűek vagy aranyfényűek, bár ez nem kívánatos.
IV. osztály Egyéb kovácsoltak
Minden egyéb kovácsolt, világos színű, szabályos mintázatúak vagy mély, telitett
színűek, kivéve a kék, ezüst, opál vagy mosott színűeket. A szárnypajzson a
kovácsoltság mindenütt egyenletes legyen. Sehol nem lehet fehér vagy elütő színű
tollazat. Farok szalag és foltozottság mint az Egyéb szalagosoknál (II. színosztály)
V. osztály Fehér
Mindenütt fehér, fehér karmokkal, tiszta; fehér (hús színű) csőrrel.
VI. osztály Recesszív vörös vagy sárga
Mindenütt tiszta, egyenletes árnyalatú vörös vagy sárga színű. Az ideális vörös szín
megközelíti a Kárnó vagy Szász fehérfarkú fajta színét. A sárgáknál szintén. Sehol nem
lehet fehér vagy eltérő színű toll, és nem lehet, látható fehér szegélycsík a tollakon. Nem
lehet füstös vagy szilva szín a farkon vagy bárhol másutt.
VII. osztály Egyéb egyszínűek
Fekete, kávébarna, (Dun), barna, kheki, egyenletesen szórt hamu színű (intenzív vagy
higított), andalúz (intenzív vagy higított). Sehol nem lehet elütő színű tollazat. A
tollazaton lehetőleg ne legyen mintázat, kivéve az andalúznál és az egyenletesen szórt
hamú színűnél. Mindkét színváltozatnál összefüggő szegélycsík látható a tollazat teljes
felületén. Az andalúzoknál nem kívánatos a vörhenyes színárnyalat a szárnyszalagok
mentén. A szórt hamu színűeknél az evezőtollak és farktollak némiképp világosabbak
lehetnek mint a madár többi testrészén.
VIII. osztály Domináns opál
Az összes domináns opál, tekintet nélküli a mintázatra vagy az alapszínre. A legtöbb
opál alapszíne kék, de előfordulnak barna és vörösfakó opálok is, valamint mindkét
színváltozat intenzív és higított változata. Sehol sem legyenek elszórt fehér tollak, habár
néhány opálnak lehet fehér szárnyszalagja.
IX. osztály Deres
Az összes deres tekintet nélkül a színre és a mintázatra. szórt (fekete) deresnek van több
változata, de az ideális szín megközelíti a “tigris” szín összhatását, az egyenletesen spriccelt
Angol doboshoz hasonlóan. Az ideális, szárnyszalagos deres olyan legyen, mint a Sárkány
galamb (Dragon)
X. osztály Különleges
Az összes redukált (gyöngített) és szalag nélküli, tekintet nélkül a színre. Valamennyi,
már korábban megemlített szín, de ezekben elvétve lehetnek fehér színű tollak.
Amennyiben jelentkeznek, más különleges színek is besorolhatók ebbe az osztályba. Ide
számíthatjuk a recesszív opált, jeges kéket, tejes opál színűeket, fehér testrészűeket,
sirályka galamb mintázatúakat (szíves), halvány, elmosódott színűeket, apró mintás
,rajzolatúakat és bronzszínűt.
Minden esetben a területi igazgató (vezető bíráló, kiállítás rendezője) határozza meg, hogy
ebbe az osztályba be nevezhetők-e a galambok.
XI. osztály Mandulaszín (Almond)
Előnyben részesül a klasszikus színezet, alapvetően fehérbe játszó – vörhenyes színű -;
néhány bronz és fekete vagy más sötét, szemcsésen márványozott bepettyezéssel,
foltossággal (megszakítva), különösen szembetűnően a hímeknél, ahogy egyre idősödnek.
XII. osztály Elmosódott
Előnyben részesül a klasszikus színezet, némileg megvilágosított kék, a tojóknál jellemzőek az autó-sex kék szalagos és kovácsolt változatok. Bronzosság elfogadható a szárnyon és a begy tájékán, de a farok szalagnak sötétnek kell lennie. Fehér evezőtollak nem fogadhatóak el.
XIII. osztály Pettyes (babos), foltos, tigristorka
Ennek az osztálynak a tökéletes eszményképe egy cifra, feltűnő színű tarka tollazatú galamb, de nem olyan mint a mandulaszínű galamb. A színes és fehér területeknek erősen el kell ütniük egymástól, szabályosság nélkül, és a találkozásoknál nem várható el, hagy szabályos foltok jöjjenek létre.
A szemek a gyöngyszint kivéve bármilyen színűek lehetnek. Ebbe az osztályba nem tartozhatnak az arányos, szimmetrikus foltozottságúak, mint a szívesek, stb., melyek a különleges osztályba tartoznak. Szintén nem kerülhetnek ide azok a galambok, melyeknek
fehér vagy színes területe viszonylag kicsi. Ezért jelzés nélküliek vagy Minden Egyéb színűek.
XIV. osztály Valamennyi egyéb szín (A.O.C.)
Szó szerinti fordítása “valamennyi egyéb szín”. Ez az osztály arra van szánva, hogy magába foglalja a többi XIII. osztályba be nem sorolható madarakat. Az alábbiakat foglalja magába, bár nincs körülhatárolva: színes galambok egy vagy több fehér tollal, füstös-vörösek vagy sárgák, szalagosok vagy kovácsoltak, ha nem megfelelő a rajzolatuk vagy mintázatuk, fehérek sötét csőrrel vagy karommal, stb.

Enyhítő módosítás
A kiállításokon kis létszám esetében a résztvevők egyetértésével az osztályokat össze lehet vonni, ezzel is növelve a versengést. Habár a Valamennyi egyéb színosztály nem lehet összevonva a XIII. másik színosztály egyikével sem.

hu_HUMagyar
de_DEDeutsch hu_HUMagyar